Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEskevik, Amalie
dc.contributor.authorLøvseth, Hilde
dc.date.accessioned2017-08-07T12:47:13Z
dc.date.available2017-08-07T12:47:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450056
dc.descriptionBacheloroppgave i eiendomsmegling 2017nb_NO
dc.description.abstractVår oppgave omhandler prosjektmegling, og vi har valgt å fokusere på hva som er eiendomsmeglers utfordringer ved prosjektmegling og hvordan de håndterer ulike mangelsituasjoner. Dette er et interessant tema fordi det i Norge er et behov for flere boliger, dermed er det spennende å se hvordan eiendomsmegler arbeider fra start til slutt vedrørende prosjektmeglingen. Det er også interessant å se hvordan eiendomsmegler håndterer utfordringer og mangelsituasjoner. Det er av personlig motivasjon å skrive denne oppgaven/fokusere på dette temaet, da slike oppdrag er noe vi vil støte på når vi går ut i arbeidslivet. Det å ha en teoretisk og analytisk kunnskap og forståelse om tema, vil være en fordel i kampen om de attraktive jobbene. Det var gjennom det forberedende arbeidet til bacheloroppgaven vi fant ut at vi ville gå nærmere inn på hvilke utfordringer det kan være med prosjektmegling og dersom det skulle oppstå mangelsituasjoner, se hvordan de håndtere slike saker. Vi valgte å gjennomføre en kvalitativ undersøkelse istedenfor en kvantitativ undersøkelse å få grunnlag til vår analysen. En kvantitativ undersøkelser er en mer omfattende analyse. Ved bruk av denne metoden kommer man ikke innpå informantene, dermed blir det vanskeligere å tilrettelegge spørsmålene i løpet av undersøkelsen. Kvantitativ undersøkelse ville ikke gitt oss fullstendige svar på våre spørsmål, med tanke på at det bare er avkrysning. Ved den valgte metoden, kvalitative undersøkelse, kunne vi komme nærmere på våre informanter. Vi fikk både eksempler og svar på hvordan de håndterer slike ulike situasjoner som en prosjektmegler kan havne oppi. Vi gjennomførte individuelle intervjuer av seks prosjektmeglere gjennom EiendomsMegler 1, da vi valgte å undersøke kun én bedrift. Grunnen til dette er at vi var mer interesserte i hvordan EiendomsMegler 1 håndterte silke situasjoner innenfor bedriften sin. Vi valgte Eiendomsmegler 1 på grunn av at de har en egen avdeling som kun arbeider med salg av prosjektboliger. Dette gjør at prosjektmeglerne som arbeider i denne avdelingen har spesialisert seg innenfor prosjektmegling, som fører til at de både sitter på god kompetanse og erfaringen til å hjelpe oss ved å få svar på problemstillingen vår. Videre i oppgaven vår gjennomførte vi en analyse av de svarene vi fikk og sammenlignet de med teoridelen vår. Der fant vi sammenhenger og likheter mellom vår teoridel og intervjuene. Gjennom vår analyse fikk også en del eksempler som vi tok med i oppgaven for å gjøre den mer forståelig. Gjennom all informasjonen våre informanter har gitt oss kan vi oppsummere at noen av utfordringer meglerne støter på ved salg av prosjektboliger er: illustrasjon som ikke samsvarer med virkeligheten, tidsperspektiv og uforutsigbarhet, overtakelse, sykdom, dødsfall, ikke fornøyde kunder og konjunktursvingninger. Håndteringen av disse er av ulik grad og etter omfang. Til slutt skrev vi en konklusjon hvor vi konkluderer og trekker ut de viktigste punktene i analysen vår. Det vi kan konkludere med er at en eiendomsmegler må planlegg godt i forkant ved proskjektmegling og salg av bolig i nybygg. Megler må også kommunisere riktig informasjon vedrørende nybygget til kunden før eventuelt kontraktinngåelse.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) This thesis investigates a real estate broker challenges in project brokerage and how the handle shortage situations. This topic caught our interest because there is always a need for new houses, apartments etc. in Norway and therefore exciting for us to se this process is from a brokers point of view. One other reason for choosing this subject is we probably will get such assignments in the workplace, and by writing this thesis will give us knowledge, understanding and a closer look to what we can expect of this job in the future. It was the preparatory work that led us to the problem we wanted to investigate. In order to answer our problem we chose to carry out a qualitative survey. We interviewed six brokers in the company EiendomsMegler 1. By using this method gave our informants examples and answers of how they are handling different challenges that might come and what they have experienced. This method also contributes to more honest and complete answers from our informants. Our reason for only using this company was that they have their own department within project broking. This makes theses brokers sits on good knowledge and experience within this area. This will also help us to come up with solutions to our problem. Further in our thesis conducted we an analysis of the answer that our informants gave us and compared these to our theoretical framework. By doing this it appeared to us that the practical work consists with the theory and more because the company had also their own guidelines to follow. Through all the information our informants has given us we can summarize that some of the challenges the brokers encountering on sale of project housing is: illustration do not consist with reality, time limit and unpredictability, takeover, illness, death, not satisfied customers and cyclical fluctuations. How to handle these is of different degree and extent. In the conclusion we pull out the most important points in our analysis. We can conclude that a real state broker has to have a good plan ahead of project broking and sale of apartments in new buildings. The broker must also communicate the correct information concerning the new buildings to the customer before signing the contract.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteiendomsmeglingnb_NO
dc.subjectprosjektmeglingnb_NO
dc.subjectmangelsituasjonnb_NO
dc.subjectutfordringnb_NO
dc.titleHva er eiendomsmeglers utfordringer ved prosjektmegling? Hvordan håndtere mangelsituasjoner?nb_NO
dc.title.alternativeWhat is the real estate broker´s challenges in project brokerage? How to deal with shortage situations?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel