Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRingdal, Ann-Helen
dc.contributor.authorSmedsrud, Line
dc.date.accessioned2017-09-29T08:11:07Z
dc.date.available2017-09-29T08:11:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2457406
dc.description.abstractVi har gjennom arbeidet med denne masteroppgaven fått økt innsikt, forståelse og respekt for ansatte i NAV på alle nivåer. Vi er imponert og overveldet over kompetansen, åpenheten og refleksjonene vi har fått tilgang til av alle våre informanter og vi ønsker å rette en stor takk til alle. Vi har blitt møtt med oppriktig interesse, engasjement og gjestfrihet på alle kontorene vi har besøkt og innsikten dere har gitt oss har vært uvurderlig i arbeidet med oppgaven. Dere har gitt oss motivasjon til å heve kvaliteten og innsatsen i arbeidet vårt, noe vi setter stor pris på. Vi ønsker å takke vår arbeidsgiver NAV Ringsaker og NAV Hedmark for at dere støtter og motiverer deres ansatte til å ta utdanning. Vi ønsker særlig å takke vår avdelingsleder Hanne Sofie Holmen for urokkelig tro på vår gjennomføringsevne og for interessen som er vist for arbeidet vårt, og vi ønsker også rette en stor takk til de øvrige ansatte på oppfølgingsavdelingen i NAV Ringsaker som i perioder har strekt seg langt for å dekke opp for fraværet av sine to fagkoordinatorer uten å klage. En stor takk retter vi også til vår veileder professor Roar Høstaker ved Høyskolen i Innlandet for entusiastiske diskusjoner og konstruktive tilbakemeldinger, samt postdoktor Maria Røhnebæk, for at du viste interesse til vårt prosjekt og at du ga oss ideer til teori, litteratur og design. Vi håper dere blir fornøyd med resultatet. Den største takken får likevel våre to familier. Vi har til sammen fem barn og to menn som alle liker å være sammen med oss, og som gjennom prosessen det har vært å skrive denne oppgaven har tålt å leve med koner som til tider har vært ganske fraværende. Om vi har vært tilstede fysisk har nok tankene våre likevel vært fokusert på NAV, digitalisering og oppfølgingsarbeid. En stor takk rettes derfor til våre to familier ved Jon Christian, Kevin og Amanda Ringdal og Øystein, Johannes, Elias og Signe Smedsrud Blystad. Takk også til besteforeldrene til alle disse barna som har stilt opp som barnevakt i særlig travle perioder. Masteroppgaven er et resultat av godt samarbeid mellom to venner og kollegaer som har møttes i felles interesse for NAVs samfunnsoppdrag, offentlig forvaltning og digitalisering. Vi håper at oppgaven vår kan bidra til innsikt i den pågående digitale transformasjonen av offentlig sektor, og at vi har gitt et lite bidrag til at denne prosessen gjør det attraktivt og spennende å jobbe som veiledere på fremtidens NAV-kontor. Vi mener det er avgjørende for at fremtidens brukere skal få den oppfølgingen de trenger og fortjener, og at det er viktig for samfunnsutviklingen i sin helhet. 5 Å kombinere familieliv, fulltidsjobber og masteroppgaveskriving har vært krevende men spennende arbeid. Vi synes den praktiske arbeidshverdagen og den teoretiske oppgaveskrivingen har utfylt hverandre og hevet arbeidet vårt som studenter og som arbeidstagere. Vi er heldige som har fått denne muligheten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandet - Lillehammernb_NO
dc.subjectNAVnb_NO
dc.titleDigitalisering av oppfølgingsarbeidet i NAV. : Fra lineær til smart oppfølging.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber123nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel