• Tilpasset opplæring i musikk; en utfordring? 

      Aho, Didrik (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Denne oppgaven belyser hvilke rammefaktorer som kan gi utfordringer knyttet til en tilpasset opplæring i musikk. Det drøftes hvilke utfordringer hver rammefaktor kan gi, og årsaken til at rammefaktorene kan være ...