Show simple item record

dc.contributor.authorHildonen, Thomas
dc.date.accessioned2017-10-06T10:35:56Z
dc.date.available2017-10-06T10:35:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458911
dc.descriptionBacheloroppgave i faglærerutdanning i musikk ved Høgskolen i Innlandet 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne oppgaven handler om bruk av musikk i spesialundervisning i grunnskolen. Det er via et stratifisert utvalg plukket ut en barneskole i Hedmark som objekt for forskning og innhenting av empiri. Oppgaven etterstreber å belyse de funksjoner sang og musikk som verktøy har, og kan ha, i arbeidet med å utvikle elever med spesielle behov og utfordringer. Oppgaven presenterer et teoretisk bakteppe som inneholder musikkterapi, musikk og identitet, sosialisering, inkludering og integrering, tilpasset opplæring, spesialpedagogikk og musikk i spesialundervisning. Med dette som fundament er det innhentet empiri via kvalitativ metode; observasjon av fire undervisningstimer og et skriftlig intervju besvart av tre informanter. Funnene viser at det ved avdeling for spesialundervisning ved denne skolen i stor grad brukes musikk som verktøy i det daglige, både i felles undervisning og i enetimer. Deler av undervisningen kan tolkes tilsiktet i henhold til teorien, andre deler oppfyller teoriens krav uten nødvendigvis å være tilsiktet.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This thesis is concerned with the use of music in special education in elementary school. An elementary school in Hedmark has been sampled through stratified selection as the object of research and gathering of evidence. The thesis seeks to highlight the functions song and music applied as tools have, and can have, in the process of developing pupils with special needs and challenges. The thesis has a theoretical background containing music therapy, music and identity, socialization, inclusion and integration, adapted education, special education, and music in the context of special education. With this foundation, the findings are collected through qualitative method; observation of four lessons and a written interview administered to three informants. The research shows that the section concerned with special education at said school to a large degree uses music applied as tools in their daily conduct, both in lessons with the entire class and in individual tutoring. The lessons do in part intentionally coincide with the presented theory, while other parts do so unintentionally.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmusikknb_NO
dc.subjectspesialundervisningnb_NO
dc.subjecttilpasset opplæringnb_NO
dc.subjectmusikkterapinb_NO
dc.titleMusikk i spesialundervisning.nb_NO
dc.title.alternativeMusic in special education.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110nb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record