Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Ida Marie
dc.date.accessioned2017-12-18T09:30:07Z
dc.date.available2017-12-18T09:30:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2472303
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2017nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Spiseforstyrrelser er et relevant tema i dagens samfunn, og har derfor vekket interesse. Anorexia er en alvorlig lidelse og kan i verstefall forårsake dødsfall. Sykepleier kan møte pasienter med spiseforstyrrelser på ulike arenaer, kunnskaper vil være nødvendig for å forstå pasienten og utøve god sykepleie. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å få økt kunnskap om hvordan sykepleier kan møte pasienter med anorexia og etablere en relasjon for å kunne motivere de under behandling. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier motivere pasienter med anorexia under behandling?». Metode: Bacheloroppgaven er en fordypningsoppgave basert på allerede eksisterende litteratur og forskning. Relevant litteratur er funnet på Høgskolens bibliotek og databaser. I drøftingen er det brukt et case for å belyse en reell situasjon sykepleier kan møte på. Resultat: Å skape et trygt behandlingsgrunnlag ved det første møtet med pasienten er viktig for videre utvikling av et menneske-til-menneske-forhold. En tillitsfull relasjon mellom sykepleier og pasient er sentralt for at pasienten skal føle seg trygg og ivaretatt. Relasjonen til sykepleier kan påvirke pasientens motivasjon under behandling. Kunnskaper er viktig for å forstå pasientens opplevelse, og for å kunne iverksette sykepleietiltak. Konklusjon: Motivasjon er viktig for å lykkes i behandling. Anorexia er en kompleks lidelse, sykepleier vil derfor kunne møte på utfordringer ved å motivere pasienten. Ved å etablere et menneske-til-menneske-forhold, og med kommunikasjon og kunnskaper som verktøy, vil sykepleier kunne ha gode forutsetninger for å motivere pasienten med anorexia under behandling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectspiseforstyrrelsernb_NO
dc.subjectrelasjonsbyggingnb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.titleNoe i meg holder meg fangetnb_NO
dc.title.alternativeSomething in me keeps me caughtnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber41nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record