Show simple item record

dc.contributor.authorDokken, Linda Kristiansen
dc.date.accessioned2018-01-23T13:26:58Z
dc.date.available2018-01-23T13:26:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2479112
dc.descriptionBacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å se nærmere på barnehagen som læringsarena opp mot problemstillingen: Hvordan vil et stadig økende fokus på barnehagen som læringsarena kunne påvirke mitt arbeid med læring i «førskolegruppa» i barnehagen? For å finne ut av dette har jeg gjort en kvalitativ studie, basert på en diskursanalyse der jeg har tatt for meg to ulike teoretisk tekster og et politisk dokument, for å se etter fremtredende diskurser. Undersøkelsen viste at vi i dag står ovenfor en barnehage i endring, der det er ulike perspektiver på læring som råder. Dette er med på å påvirke hva som anses som det ”riktige” og ”normale” for barns læring. På grunn av økte politiske forventninger til læringsutbytte i barnehagen, har det vokst frem en mer akademisk tilnærming til barns læring som går på tvers av den tradisjonelle barnehagemodellen. Dette gjør også at det oppleves som vanskelig å bruke læringsbegrepet i barnehagen. Barnehagelæreren må derfor reflektere kritisk over rådende diskurser og hvordan en selv forstår læringsbegrepet, for å være med på å definere barnehagens innhold.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In this bachelor thesis I have chosen to take a closer look at the kindergarten as a learning arena of the issue: How can an increasing focus on the kindergarten as a learning arena, influence my work with preschoolers learning in the kindergarten? To figure this out, I have had a literature study where I have completed a discourse analysis on two theoretical texts and one political document, to look for prevailing discourses. The study showed that today we are facing a kindergarten in change, where there are different perspectives on learning that exist. This influence on what we concider as ”right” and ”normal” when it comes to children´s learning. There is a dramatic shift in public expectations for what and how much children should learn in kindergarten, and the academic kindergarten is a significant change from the original kindergarten model. Because of this it can be hard to talk about the concept of learning in the kindergarten. It is therefore important as a kindergarten teacher to reflect critically on prevailing discourses and how one understands the concept of learning, to be a part of defining the kindergarten content.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectlæringnb_NO
dc.subjectendringernb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectførskolegruppenb_NO
dc.titleBarnehagen som læringsarena.nb_NO
dc.title.alternativeKindergarten as a learning arena.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record