Show simple item record

dc.contributor.authorØstmo, Hege
dc.date.accessioned2018-02-02T10:29:20Z
dc.date.available2018-02-02T10:29:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2482349
dc.descriptionBacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Innhold: Denne oppgaven omhandler kommunikasjon med barn, og ulike måter man arbeider med å anerkjenne toddlerne i barnehagen. Overordnede dokumenter omhandler viktigheten med anerkjennelse, og hvilke rammefaktorer som må ligge til rette. Det er også presentert relevant teori i forhold til tema. Metode: Jeg har valgt kvalitativ metode og gjennomført 5 intervjuer i 3 forskjellige barnehager. Resultat: Alle informantene er opptatt av å anerkjenne barna, og de ser på dette som et viktig arbeid. De kommer med konkrete eksempler på hvordan de, ut i fra sin erfaring arbeider med dette i praksis. De har fokus på å se barnet, sette ord på alle følelser, og at kommunikasjon skal vises gjennom kroppsspråk. Dette er alle viktige grep for å skape trygge barn i fremtiden også.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: Contents: This assignment is about communication with children, and different ways to recognize and acknowledge kindergarten toddlers. Official documents on this topic focuses on the importance of acknowledgement, and which basic factors that needs to be present. Relevant theory on this topic is presented in this paper. Method: I have chosen qualitative research method for this assignment, and conducted five interviews in three different kindergartens. Result: All of my informants are concerned with the importance of recognizing the children. They have brought me specific examples on how they use their experience to put theory into practice. Their focus is to see the child, put words on all the emotions, and how communication is showed through body language. These are all important tools to create comfortable children in the future as well as now.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectanerkjennelsenb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectbarnehagenb_NO
dc.subjectbarnnb_NO
dc.titleSer du jeg snakker til deg? Kommunikasjon med barn og anerkjennelse av barns følelser i barnehagen.nb_NO
dc.title.alternativeCan you see me talking to you? Communication with children and recognition of children's feelings in the kindergarten.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber41nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record