Show simple item record

dc.contributor.authorHagen, Karianne
dc.date.accessioned2018-03-15T12:03:57Z
dc.date.available2018-03-15T12:03:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2490684
dc.descriptionHerværende bibliografi gir et overblikk over litteratur innen fagfeltet andrespråksundervisning av voksne innvandrere. Med «voksne» forstås personer over 16 år. Hovedvekten er på norske og skandinaviske forhold, og følgelig er det søkt på språkene norsk, dansk og svensk i tillegg til engelsk. Det er gjort oversiktssøk i Google Scholar, samt relevante skandinaviske nettsteder. Dybdesøk er gjort i fagdatabaser som ERIC, Academic Search Complete, Idunn, Norart og NORA. Ettersom bibliotekkatalogen Oria høster fra disse databasene, er det ikke gjort større søk her da det da det er stor grad av overlapp. Søkeordene er tilpasset de ulike databasene. Søkeord skal opptre i tittel, sammendrag/innledning eller nøkkelord, og følgelig er disse lest. I tillegg er det gjort søk på relevante nettsteder. Litteraturlister er lest i relevante publikasjoner, og det er utført håndsøk i enkelte tidsskrifter.nb_NO
dc.descriptionBibliografien inkluderer publikasjoner fra Europa, Nord-Amerika og Australia, med hovedvekt på Skandinavia og hovedsakelig publisert etter år 2000. Når det gjelder publikasjonstyper, inkluderer dette fagfellevurderte artikler, antologiartikler, bøker, avhandlinger, masteroppgaver, rapporter, kunnskapsoversikter, veiledere, styringsdokumenter og fagartikler. Det bemerkes at masteroppgaver ikke er kvalitetssikret ved gjennomlesning. Universitet og høgskoler i Norge har ulik praksis på hvilke oppgaver som offentliggjøres, dvs. at noen institusjoner legger ut kun de beste oppgavene, mens det hos andre omfatter alle beståtte masteroppgaver. Vi velger likevel å inkludere masteroppgaver i bibliografien da det sier noe om hvilke temaer studentene fordyper seg i.
dc.descriptionSammendrag og nettlenker er inkludert der dette har vært tilgjengelig. Sammendrag kan også være utdrag fra eller utgjøre hele innledninger.
dc.descriptionFor å navigere i bibliografien, anbefales det å bruke søkefunksjonen som er innebygd i Word. Her kan man søke på norsk, svensk, dansk og engelsk slik at man får treff i de ulike kildene basert på språk.
dc.descriptionDet ligger i bibliografiens natur at den aldri blir komplett, den viser kun en status på et gitt tidspunkt. Leseren vil nok kunne savne kilder i og jeg vil sette stor pris på om jeg gjøres oppmerksom på dette. Eventuelle manglende kilder kan derfor sendes til karianne.hagen[at]inn.no
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandet, Høgskolebiblioteketnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleAndrespråksundervisning for voksne innvandrere - en bibliografinb_NO
dc.typeOthersnb_NO
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal