Show simple item record

dc.contributor.authorBergsjø, Marie Emblem
dc.date.accessioned2018-04-27T11:04:14Z
dc.date.available2018-04-27T11:04:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2496349
dc.descriptionBacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne oppgaven baserer seg på problemstillingen: ”På hvilke måter arbeider personalet med oppstart og tilvenning hos de yngste barna i barnehagen?” Formålet med oppgaven er å få innsikt i hvordan en tilvenningsperiode kan gjennomføres i barnehagen. Teoridelen av denne oppgaven består av teori om tilvenning, tilknytning og voksen–barn-relasjonen. Jeg tar utgangspunkt i John Bowlbys forskning og forståelse av tilknytning. Jeg valgte å gjennomføre et fokusgruppeintervju med en småbarnsavdeling i én barnehage. Svarene jeg får i intervjuet blir i oppgaven knyttet opp mot relevant teori og forskning. Det kommer frem flere viktige funn, både i forhold til tilvenning, de strukturelle rammene, foreldrene, barnet og relasjonsbygging. Kompetente og sensitive voksne som har evne til å lese hvert enkelt barn, og forstår at hvert enkelt barn har individuelle behov kommer frem som viktig.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This thesis is based on the issue: ”In which ways do caregivers work with start-up and adaption with the youngest children in the kindergarden?” The goal of this thesis is to gain insight of how a period of adaption is implemented in kindergarden. The theoretical part of this thesis consist of theories about adaption, affiliation, and the relationship between children and adults. I base my thesis on John Bowbly’s research and understanding of affiliation. I chose to do a focus group interview with a toddler group of one kindergarden. The answers collected from the interview will be attached to relevant theories and research. There are important findings in relations to adaption, the structual frames, the parents, the children, and relationship building. One of the most important findings, is that kindergardens need competent and sensitive adults with the ability to read each child individually, and who understands the needs of each individual child.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjecttilvenningnb_NO
dc.subjectbarnehagennb_NO
dc.titlePersonalets arbeid med oppstart og tilvenning med de yngste barna i barnehagen.nb_NO
dc.title.alternativeCare givers work with start-up and adaption with the youngest children in the kindergarden.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record