Show simple item record

dc.contributor.authorFrydenlund, Vilde
dc.date.accessioned2018-04-27T11:35:52Z
dc.date.available2018-04-27T11:35:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2496380
dc.descriptionBacheloroppgave i barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Barnehagens innhold og oppgaver er en viktig brikke i barns utvikling. Denne oppgaven tar for seg barns fysiske utvikling, grovmotorikk og balanseferdighet. Datainnsamlingen har foregått i to forskjellige barnehager i forhold til 2-åringers balanseferdighet. Disse to barnehagene er en kommunal barnehage og en privat natur og gårdsbarnehage. Disse funnene som ble kartlagt i disse to barnehagene har blitt fremstilt i tre forskjellige diagrammer som gir mulighet for sammenligning. Et diagram tar for seg den kommunale barnehagen og deres kartlegging, et diagram tar for seg natur og gårdsbarnehagen sin kartlegging og det siste diagrammet viser de to barnehagens kartlegging fremstilt med gjennomsnittet av de fire øvelsene. Kartleggingen foregikk i uteområdet i barnehagen og øvelsene som ble kartlagt var stå på høyre fot, stå på venstre fot, hoppe med samlede ben og gå over en balansepute. Funnene fra kartleggingen ble i et drøftingskapittel sett i lys av den faglige teorien rundt viktige begrep. Sammenlikning av funn fra de to barnehagene ble gjennomført. Avslutningsvis ble oppgaven oppsummert og en konklusjon ble gitt ut fra funn og teoriforankringen.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: Kindergarten is important with regard to childrens development, therefore its contents is of great significance. All sides of a child’s development will be in focus, such as fysical development, gross motor skills as well as balance skills. Data have been collected in two different kindergartens with focus on the balance skills of 2-year old children. One of the Kindergartens was a public one, the other one a privately owned farm nursery. Findings have been presented in three different diagrams, in order for data to be compared. One of the diagrams show surveys done in the public owned kindergaren, another diagram shows results of surveys done in the privately owned farm nursery. The last diagram, shows an average of four exercises performed in both of the kindergartens. The data was collected outdoors, with focus on following exercises : standing on the right foot, standing on the left foot, jump in place with two feet together and walking over a balance pillow. The findings were connected to relevant theory and discussed in a separate chapter. Findings from both of the kindergartens have been compared. rtleggingen ble i et drøftingskapittel sett i lys av den faglige teorien rundt viktige begrep. Sammenlikning av funn fra de to barnehagene ble gjennomført. Finally the thesis was summarized and a conclusion was drafted upon the findings and relevant theory.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectgrovmotorikknb_NO
dc.subjectbalansenb_NO
dc.subjectbarnehagennb_NO
dc.titleBalanseferdigheter blant 2-åringer i to forskjellige barnehager.nb_NO
dc.title.alternativeBalance skills among 2-year-olds in two different kindergartens.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record