Show simple item record

dc.contributor.authorHimle, Kristin
dc.date.accessioned2018-04-27T13:46:48Z
dc.date.available2018-04-27T13:46:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2496434
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Dette studiet bygger på ei kvalitativ innhaldsanalyse om korleis to ulike lærebøker i naturfag nyttar språk og omgrep til å formidle omgrepsforståing for energi. Energi er eit omfattande omgrep, og det krever ein gjennomtenkt formidling for å sikre forståing hjå elevar. Lærebøkene er ein viktig del av den norske skulen, og ei viktig støtte for elevar til å dekke kompetansemåla. Studiet viser at lærebøker legg opp til utvikling av omgrepet energi ved å knytte det naturfaglege språket og ulike omgrep til energi. På denne måten utviklar elevane omgrepsforståing på ulike nivå. Samtidig er lærebøkene bygd opp ulikt, så dei sikrar lågaste nivå av omgrepsforståing ved hjelp av gjentaking.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The thesis is built on a qualitative contents analysis of how two different textbooks in science use language and concepts to convey concepts comprehension about energy. Energy is an comprehensive concept, and the convey have to be thoughtful to insure understanding for the pupils. The textbooks is an central part of the Norwegian school, and an important support for the pupils to achieve the knowledge goals set in the curriculum for science. The study shows that the textbooks add to developmenting of the concept energy by connecting science language and concepts to energy. By using this way the pupils develop concepts comprehension on different levels. The textbooks are also built differently, so they insure the lowest level of concepts comprehension by using repetition.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectnaturfagnb_NO
dc.subjectlærebøkernb_NO
dc.subjectbegrepsforståelsenb_NO
dc.subjectformidlingnb_NO
dc.titleKorleis fangar ein energi frå lærebøker i naturfag?nb_NO
dc.title.alternativeHow to catch the energy from textbooks in science?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber39nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record