Show simple item record

dc.contributor.authorWestgård, Gunn-Helén Berger
dc.date.accessioned2018-07-10T13:40:54Z
dc.date.available2018-07-10T13:40:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505060
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne bachelor-oppgaven er en studie av hvilke tanker lærere har rundt sitt møte med eleven i skolen, og hvordan det kan påvirke elevenes selvbilde. Elevenes selvbilde er noe som utvikles i relasjon med andre. Gjennom å få og gi anerkjennelse får de en mulighet til å «bli til i verden», altså en mulighet til å mestre livet og dets utfordringer. Fravær av anerkjennelse er noe som kan være ødeleggende for identitetsutviklingen deres, og som lærer er man pliktig å legge til rette for at elevene får de verktøyene de trenger slik at de kan vokse opp og bli en del av samfunnet. Hvordan læreren tenker over sin egen rolle har konsekvenser for deres yrkesutøvelse. Anerkjennelse fra læreren og å kunne bidra i et solidarisk fellesskap, gir elevene en følelse av å være god nok som de er, og det kan stimulere til utvikling og mestring av livet.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This bachelor’s thesis is a study of the awareness teachers have in their interaction with pupils in school, and how that can affect the pupils’ self-concept. Self-concept is developed in relation with others. Through giving and receiving recognition the pupils will be granted the opportunity to conquer life and its challenges, in other words to develop in the world. Absence of recognition can have a negative impact on their development of identity, and as a teacher one is obliged to make sure that the pupils have the necessary tools available, in order to grow up and become a part of society. How teachers reflect upon their own role has consequences for their professional practice. Recognition from the teacher and being able to contribute in a united community, provides a feeling of being sufficient as they are and it may contribute to a continuous development and sense of achievement in life.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectanerkjennelsenb_NO
dc.subjectidentitetnb_NO
dc.subjectselvbildenb_NO
dc.subjectrelasjonernb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.subjectlærerrollennb_NO
dc.titleAnerkjennelse som mulighet for utvikling og mestringnb_NO
dc.title.alternativeRecognition as a opportunity for development and masterynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record