Show simple item record

dc.contributor.authorLøkken, Anette Tveterhagen
dc.date.accessioned2018-07-13T09:00:43Z
dc.date.available2018-07-13T09:00:43Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505333
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Brøk regnes for å være et av barneskolens vanskeligste temaer innenfor matematikk, og denne oppgaven omhandler hvilke misoppfatninger i brøk vi kan finne på 6.trinn. For å hjelpe elevene på rett vei er det viktig at lærere kan avdekke misoppfatninger hos elevene så tidlig som mulig, slik at disse kan korrigeres. Ved kvalitativ metode har jeg intervjuet seks elever for å belyse problemstillingen. Intervjuguiden bestod av diagnostiske oppgaver, som har til hensikt å avsløre eventuelle misoppfatninger. Undersøkelsen viser at vi kan finne de fleste vanlige misoppfatningene innenfor temaet brøk, på 6.trinn. Det ble avdekket at flere elever mangler grunnleggende brøkforståelse knyttet til brøkens verdi, og brøk som en helhet. Manglende brøkforståelse kan være et resultat av at elevene har pugget regler, uten å ha forstått hvorfor vi regner slik, og dette kan føre til misoppfatninger. Arbeid med grunnleggende begrepsforståelse vil være avgjørende for å gradvis utvide elevenes kunnskaper i brøk.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: Fractions is considered one of the most challenging themes within mathematics during primary school. The topic of this paper deals with the misconceptions about fractions that exist in 6th grade. It is important that teachers are capable of identifying their pupils’ misconceptions at an early stage, so they can be corrected. I have used a qualitative method by interviewing six pupils in 6th grade, to answer the thesis question. The interview guide consists of several diagnostic tasks, designed to identify the pupils’ misconceptions. The study reveals that the most common misconceptions about fractions exist among the pupils. The study indicates that the pupils lack a basic understanding when it comes to the size of the fractions, and to see the fractions as a whole unit. The lack of understanding could be a result of the pupils studying and learning the rules without knowing why, and that can lead to misconceptions. A greater focus on fundamental conceptual understanding is essential to gradually expand the pupils’ knowledge about fractions.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectmatematikknb_NO
dc.subjectregningnb_NO
dc.subjectbrøknb_NO
dc.subjectbegrepsforståelsenb_NO
dc.titleBrøkforståelse på 6.trinn - En undersøkelse av hvilke misoppfatninger vi kan finne om brøk på 6. trinn.nb_NO
dc.title.alternativeA study of misconceptions in 6th grade.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record