Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSeverinsen, Sigrid
dc.contributor.authorSolberg, Sophie Skau
dc.date.accessioned2018-08-08T12:53:50Z
dc.date.available2018-08-08T12:53:50Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2508073
dc.descriptionBachelor sykepleie, 2018nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: I 2010 ble Helsepersonelloven endret i form av at barn som pårørende fikk flere nedfelte rettigheter. Det å få en forelder innlagt på sykehus kan oppleves som svært utrygt og kan få uheldige konsekvenser. Vi har erfaring med at temaet er lite belyst i praksis og i undervisningen i utdanningsløpet. Hensikt: Å tilegne oss ny kunnskap om hvordan vi som sykepleiere kan gi trygghet til barn når en forelder er innlagt på somatisk sykehus. Forskning belyser at sykepleiere har for lite kunnskap om ivaretakelse av barn som pårørende, noe også våre egne erfaringer underbygger. Hensikten med denne oppgaven vil også være at vi som nyutdannede sykepleiere kan arbeide kunnskapsbasert i møte med barn som pårørende i sykehus. Problemstilling: “Hvordan kan vi som sykepleiere gi trygghet til barn som pårørende til en alvorlig somatisk syk forelder?” Metode: Denne oppgaven er en litteraturstudie. Etter høgskolens retningslinjer er oppgaven basert på seks forsknings- og fagartikler, faglitteratur samt egne erfaringer. Konklusjon: For at barn skal oppleve trygghet har vi gjennom forskning kommet frem til at informasjon, kommunikasjon og et godt sykehusmiljø er de viktigste faktorene. For at disse tre faktorene skal kunne gjennomføres må en god relasjon til barnet ligge til grunn. I relasjonsbyggingen har vi tatt utgangspunkt i Travelbees teori om menneske-til-menneske forholdet. Hensikten med denne metoden er å oppnå gjensidig forståelse og kontakt mellom barn og sykepleier. Felles for alle møter med barn som pårørende er å møte hvert enkelt barn med respekt, verdighet og anerkjennelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectbarn og ungenb_NO
dc.subjectpårørendenb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subject.meshChild
dc.subject.meshFamily
dc.subject.meshCommunication
dc.titleTrygghet til barn som pårørendenb_NO
dc.title.alternativeSafety for children as next of kinnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel