• Forsøk med 2+2 modell for agronom og gartner 

      Sæther, Bjørnar; Lerfald, Merethe; Sivertsen, Håkon (Skriftserien;13/2020, Research report, 2020)
      Det er på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomført en følgeevaluering av forsøket Yrkesutdanning med 2+2 modell for agronom og gartner. Forsøket ble igangsatt i 2015 og avsluttet høsten 2020. Alle fylker ble invitert ...