• Lokalpolitikernes holdninger til borgerdeltakelse: En propp for demokratisk innovasjon? 

   Sønderskov, Mette (Ph.d.-avhandling i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor;, Doctoral thesis, 2019)
   Det jobbes i dag målrettet med innovasjon i norske kommuner, men det er først de senere år man i forskningen er begynt å se nærmere på hvordan dette arbeidet treffer sentrale demokratiske prinsipper. Denne avhandlingen er ...
  • Retrovasjon: Innovasjon med utspring i tradisjon i matbransjen 

   Wedum, Gunhild (Doctoral thesis, 2019)
   Overordnet hensikt med doktorgradsavhandlingen er å gi et bidrag til innovasjonsforskningen gjennom videreutvikling av begrepet retrovasjon. Jeg har definert retrovasjon som innovasjon med utspring i tradisjon, der det ...