Now showing items 19-19 of 19

    • Ungdommers egen erfaring av skole innenfor et behandlingssenter 

      Fagervold, Åshild (Master thesis, 2020)
      Masterprosjektet er en fenomenologisk forankret oppgave i spesialpedagogikk som tar utgangspunkt i problemstillingen: Hvordan opplever ungdom som er i et behandlingsforløp i ungdomspsykiatrien betydningen av skole? Oppgaven ...