Show simple item record

dc.contributor.authorPladsen, Vigdis Beate Marstrand
dc.date.accessioned2020-09-21T12:29:43Z
dc.date.available2020-09-21T12:29:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678821
dc.descriptionMastergradsoppgave i karriereveiledning - breddeen_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven dokumenterer et utviklingsprosjekt innen målrettet gruppeveiledning ved hjelp av Anerkjennende elevsamtale for elever på vg2 yrkesfag som står på terskelen til å bli lærling. Problemstillingen er: «Hvordan kan gruppeveiledning, basert på Anerkjennende elevsamtale, bidra positivt i overgangen vg2 – lære?» Med «å bidra positivt» mener jeg å styrke karrierekompetansen, selvbilde og evnen til å mestre livet. Masterens overordna mål er å videreutvikle og beskrive en veiledningspraksis som kan fungere som en modell for videregående skoler, og det er ingenting i veien for å bruke deler av opplegget også i ungdomsskolen. Jeg har hatt ukentlige gruppeveiledninger med syv elever som alle går andre året på TIP (Teknikk og industriell produksjon). Jeg har utarbeidet en modell hvor elevene blant annet skulle utforske egne styrker og talenter, sette seg mål og se sammenhengen mellom delmål de kan oppnå i dag, og drømmene for framtiden. Metoden jeg har brukt, Anerkjennende elevsamtale, bygger på positiv psykologi som blant annet er opptatt av hva som skal til for at mennesker skal trives for å utvikle seg. Gruppeveiledningens innhold bygger på verdier, metoder og øvelser hentet fra Anerkjennende elevsamtale, positiv psykologi, Trygg Læring og Gatemegling. Kunnskap om ungdom, psykisk helse, årsaker til frafall fra videregående opplæring, gruppeveiledning og teorier knyttet opp mot karriereveiledning, er selve grunnlaget for forskningsprosjektet. Disse temaene har også blitt viet oppmerksomhet i drøftingsdelen. Jeg har valgt et kvalitativ forskningsdesign, og mine funn, basert på fokusgruppeintervjuet, tyder på at gruppeveiledning med bruk av Anerkjennende elevsamtale, er en gunstig framgangsmåte for denne type elever. Ungdommene ga utrykk for at ukentlige treff, hvor hverdagen blir drøftet, har påvirket dem positivt. Intervjuobjektene påpekte at det var nyttig med en arena hvor de blant annet kunne snakke om framtidsutsikter, og hvordan de kunne nå målene sine. Videre utrykte deltakerne at de fikk styrket evnen til å sette seg gjennomførbare, velvalgte mål og oppdage sine sterke sider. Denne cocktailen av ulike refleksjoner gruppeveiledningen produserte, kan ha gitt ungdommene et større håp om å få læreplass.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectAnerkjennende elevsamtaleen_US
dc.subjectGruppeveiledningeren_US
dc.subjectVideregående skoleen_US
dc.subjectYrkesfagen_US
dc.subjectTrygg læringen_US
dc.subjectGatemeglingen_US
dc.subjectPositiv psykologien_US
dc.subjectLæreplasseren_US
dc.titleKlar for lære?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber78en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record