Show simple item record

dc.contributor.authorSagen, Silje Adelheid
dc.date.accessioned2020-12-22T15:15:18Z
dc.date.available2020-12-22T15:15:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2720828
dc.descriptionMastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Høgskolen i Innlandet, 2020.en_US
dc.description.abstractNorsk: Denne masteravhandlingen omhandler den inkluderende forestillingen SPOR i Kilden Teater- og Konserthus i Kristiansand hvor profesjonelle og amatører, mennesker med og uten funksjonsnedsettelse står på samme scene og skaper en egen form for berøringskraft. Målet med denne avhandlingen har vært å finne frem til mulig utvikling hos elevene som deltar, sett i lys av de estetiske metodene som utgjør forestillingen og de etiske utfordringene en slik forestilling medfører. Problemstillingen lyder som følger: Hvordan kan deltakelse i den inkluderende og estetiske forestillingen SPOR føre til utvikling og nye handlingsmuligheter hos deltakerne? Som følge av min problemstillings søken etter innsikt i elevers utvikling – som i praksis dreier seg om innsikt i menneskers personlige liv og erfaringer, har jeg benyttet meg av kvalitativ metode. Jeg har brukt direkte observasjon og semi- strukturerte livsverdensintervju både en til en og i gruppe. Som en følge av at deler av elevgruppen som deltar i SPOR inngår i det som i forskningssammenheng kalles en utsatt gruppe, og er gjenstand for min forskning inngår det ett eget etikk kapittel hvor blant annet hensynet til utsatte grupper og min rolle som forsker presenteres. Avhandlingens teorigrunnlag består av perspektiver på utvikling og estetiske og sosiale dimensjoner.en_US
dc.description.abstractEnglish: This master thesis is about the including performance SPOR (which means trace) in Kilden Theatre and Concert hall in Kristiansand, where professionals and amateurs, human beings with or without different disabilities performs on the same stage and together move the audience in a specific way. This thesis aim has been to detect the participant pupil’s possible development, viewed from an aesthetic perspective and all the ethical dilemmas that follows. The research question is: How can participation in the inclusive and aesthetic concept SPOR lead to development and new opportunities for the participants? As a result of the research question´s search for insight into pupil’s possible development, which in general is about insight into human beings’ personal lives and experiences, I have used qualitative methods, herby observation and semi-structured interviews, both in groups and one on one. I have chosen to write a chapter regarding the ethical dilemmas based on the fact that some of the participating pupils are what in research context is called an “exposed” group because of their disabilities. In this chapter I explains the consideration of exposed groups and my role as researcher. The theory of the thesis consists of perspectives on development and aesthetic and social dimensions.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectMIKSen_US
dc.subjectinkluderingen_US
dc.subjectkunsten_US
dc.subjectfunksjonsnedsettelseen_US
dc.subjectaktørskapen_US
dc.subjectinnovasjonskompetanseen_US
dc.titleSpor av SPOR: En studie av kunst som verktøy for utvikling av nye handlingsmuligheter og økt aktørskapen_US
dc.title.alternativeTraces of TRACE: A study on art as a tool for the development of new opportunities and increased agency and involvement MIKS 2020en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110en_US
dc.source.pagenumber96en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record