Show simple item record

dc.contributor.authorØstgård, Marthe Cecilie
dc.contributor.authorLundhaug, Camilla Lindstad
dc.date.accessioned2015-02-04T07:56:28Z
dc.date.available2015-02-04T07:56:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275330
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2014nb_NO
dc.description.abstractTittel: "Når ordene mangler". Hensikt: Å få økt kunnskap om hvordan en sykepleier kan motivere en afasirammet pasient til å bedre kommunikasjonsevnen, for å opprettholde livskvaliteten. Dette handler om den tiden rett etter hjerneslaget, mens pasienten er innlagt på sykehuset, og viktigheten av at arbeidet blir satt i gang i denne perioden. Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere motivere en afasirammet pasient til å bedre kommunikasjonsevnen, for å opprettholde livskvaliteten? Metode: Litteraturstudie. Vi har benyttet pensumlitteratur, selvvalgt litteratur, skjønnlitterære bøker og forskning. Vi har hovedsakelig inkludert kvalitativ forskning, men har også inkludert en kvantitativ forskning. Teori: Her har vi utdypet ulike områder for å kunne drøfte problemstillingen. Temaene er sykepleieteoretiker Joyce Travelbee, hjerneslag, afasi, livskvalitet, samspill mellom sykepleier og pasient, kommunikasjon og motivasjon. Konklusjon: Alle pasienter er individuelle og det er viktig at sykepleieren klarer å skape en god relasjon med pasienten før motivasjonsarbeidet kan begynne. Siden pasienter med afasi har problemer med kommunikasjonen er det viktig med alternative kommunikasjonsmetoder og ulike kommunikasjonshjelpemidler. Når pasienten opplever mestring ved å klare å kommunisere ved å benytte disse, kan pasienten føle motivasjon til å fortsette arbeidet videre med å bedre kommunikasjonsevnen. Ved å beherske kommunikasjonen bedre kan pasienten få frem sine meninger og ønsker, og dermed kan dette påvirke livskvaliteten. Vi ser viktigheten av å sette i gang tiltak allerede på sykehus, men vi har også forståelse om hvor vanskelig og utfordrende dette kan være.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectafasinb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectlivskvalitetnb_NO
dc.title"Når ordene mangler"nb_NO
dc.title.alternative"When words are missing"nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber42nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record