Now showing items 11-19 of 19

  • I hjemmets lune rede 

   Pålhaugen, Olaug Svanhild; Bekk, Rita Bakkelund (Student paper, others, 2016)
   I Norge vil omkring 700 barn og unge miste en av foreldrene i kreft i løpet av et år. Kreftsykepleiere møter oftere barn som pårørende, da dette er en pårørendegruppe som har økende fokus og at det legges til rette for at ...
  • «Kreftoverleveres stress relatert til redsel for residiv» 

   Skrebergene, Stine (Student paper, others, 2016)
   Bakgrunn: I Norge øker stadig kreftoverlevelsen, noe som innebærer at man vil møte mange kreftoverelvere i yrkesutøvelsen som kreftsykepleiere. Dermed ønsker jeg å sette fokus på rehabilitering av kreftoverlevere med ...
  • Når humor og latter kommer før gråt 

   Haugerudbråten, Laila; Skogstad, Mona (Student paper, others, 2014)
   Norsk sammendrag: Bakgrunn: Når kreftsykepleieren møter kreftpasienten i palliativ fase kan livssituasjonen ofte være preget av alvor, fordi sykdommen truer livet. Pasienten kan ha problemer på så vel de fysiske, psykiske, ...
  • Rehabilitering av pasienter med fatigue etter brystkreftbehandling 

   Linboe, Marie Charlotte Fosshaug (Student paper, others, 2014)
   Norsk sammendrag: Bakgrunn: Jeg ønsket å ha fokus på rehabilitering av kreftoverlevere etter brystkreft fordi det er en høy andel som overlever brystkreft, men som får seneffekter etter behandlingen. Jeg har erfart i praksis ...
  • «Se meg!» 

   Hagen-Martinsen, Kirsti; Plassen, Stine; Sandbæk, Hanne Skaug (Student paper, others, 2016)
   Bakgrunn: I Norge mister rundt 700 barn årlig mor eller far i kreft (2012). Vår erfaring fra praksisfeltet, er at det er mye usikkerhet blant personalet da vi får kreftsyk forelder med barn til avdelingen. Hvordan tilnærme ...
  • Ungdom i sorg 

   Amundsen, Gro-Elin (Student paper, others, 2016-09-16)
   Bakgrunn: Årlig opplever 4000 barn og ungdom at en forelder får kreft, og 700 mister sine foreldre i kreft hvert år. Ungdom i alderen 13-18 år er på veg inn i voksenlivet og mange brikker skal falle på plass i livet. Når ...
  • Ungdom og kreft 

   Jacobsen, Marita Cecilia (Student paper, others, 2016)
   Bakgrunn: I Norge er det omtrent 150 barn mellom 0 – 15 år som får kreft, og i alderen 15 – 18 år er det knapt 200 nye tilfeller årlig. Når et barn får kreft rammes hele familien. Under behandlinger er det ubehaget av ...
  • Verdig død og lindrende sedering – et anliggende for kreftsykepleier? 

   Sørby, Anette Kjøgx (Student paper, others, 2011)
   Bakgrunn: Noen kreftpasienter opplever store fysiske smerter ved livets slutt til tross for stor innsats med smertebehandling. Disse kan tilbys lindrende sedering som svekker bevisstheten. Norge har liten bruk av lindrende ...
  • You are still a man's man 

   Bekken, Astrid Helene; Bakken, Britt-Irene (Student paper, others, 2014)
   Bakgrunn: Vi erkjenner at kreftsykepleier bør ha mer fokus på seksuell helse ved kreftsykdom i sin arbeidshverdag. Ut fra litteraturen oppfatter vi at seksuelle problemer under og etter sykdom, er et tema som ikke snakkes ...