• You are still a man's man 

      Bekken, Astrid Helene; Bakken, Britt-Irene (Student paper, others, 2014)
      Bakgrunn: Vi erkjenner at kreftsykepleier bør ha mer fokus på seksuell helse ved kreftsykdom i sin arbeidshverdag. Ut fra litteraturen oppfatter vi at seksuelle problemer under og etter sykdom, er et tema som ikke snakkes ...