Show simple item record

dc.contributor.authorStenberg, Ruben
dc.date.accessioned2022-01-19T12:33:40Z
dc.date.available2022-01-19T12:33:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2838258
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å se på hvordan lærerne forstår og tolker den nye lærerplanen i kroppsøving, og hvordan de implementerer den i praksis. Min studie tar plass i det første året av løpet for en treårig gradvis innføring i den norske skolen. Mitt teoretiske rammeverk for denne studien består av to teorier som skal kombineres mot mitt studie. Den første er læreplanteorien til John Goodlad som tar for seg et begrepssystem i læreplanteori. Den siste er Peter. J. Arnold sine tre teoretiske dimensjoner læring om, gjennom og i bevegelse. Dette er en kvalitativ studie som består av fem semi-strukturerte intervjuer. Jeg har intervjuet kroppsøvingslærere på grunnskole og videregående skole. Mine data har blitt analysert gjennom en tematisk analyse. Gjennom tidligere forskning viser det seg å være en usikkerhet bak tolkningen av styringsdokumentene i kroppsøvingsfaget og dette videreføres til undervisningspraksisen. Ved at den skaper en usikkerhet hos kroppsøvingslærerne er det lett å falle tilbake på gamle rutiner, og legge de nye visjonene/planene på vent. Denne usikkerheten kan komme flere steder, men forskning tilsier at det er mangel på begrepsforståelsen blant lærerne som skal ta den i bruk. Mitt studie tar for seg lærernes perspektiv på den nye lærerplanen, der jeg ser på forarbeidet og prosessen rundt forståelsen av den nye lærerplanen. Prosessen skjer videre inn i undervisningspraksisen, der de skal sette styringsdokumentene inn i en læringskontekst og presentere de for elevene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectkroppsøvingen_US
dc.subjectlæreplaneren_US
dc.titleForståelsen og implementeringen av den nye lærerplanen i kroppsøving i Norge - En kvalitativ studie av lærerplanen i kroppsøving fra 2020en_US
dc.title.alternativeThe interpretation and implemation of the new curriculum in physical education in Norway - A qualitative study of the 2020 curriculum in physical educationen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330en_US
dc.source.pagenumber92en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record