Show simple item record

dc.contributor.authorAspelund, Helle
dc.date.accessioned2015-06-18T08:20:45Z
dc.date.available2015-06-18T08:20:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285169
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2015
dc.description.abstractForfatter: Helle Aspelund, Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag – 2015 Høgskolen i Hedmark, Avdeling for folkehelsefag, Elverum Oppgavetittel og problemstilling: Psykologisk læringsmiljø i kroppsøvingsfaget. Hvordan kan kroppsøvingslæreren skape og opprettholde et godt psykologisk læringsmiljø for sine elever? Teori: Undersøkelsen omfatter nøkkelbegreper som: psykologisk læringsmiljø, sosialisering, Bronfenbrenners økologiske sosialiseringsmodell, klasseledelse, positive lærer-elevrelasjoner og positive elev-elevrelasjoner. Metode: I denne oppgaven er litteraturstudium benyttet som undersøkelsesmetode. Derfor er kildekritikk og redegjørelse for undersøkelsesprosessen samt bearbeidelsen av materialet de metodiske verktøyene. Resultat/ Drøfting: Litteratursøket ledet frem til et empirisk utvalg på fire fagfellevurderte vitenskapelige artikler. Drøftingen tar utgangspunkt i innhentet kildemateriale som er benyttet i teoridelen, samt resultatene fra de utvalgte artiklene. Drøftingen har som mål å finne frem til kunnskap om hvordan kroppsøvingslæreren kan skape og opprettholde et godt psykologisk læringsmiljø for sine elever. Konklusjon: Gjennom min drøfting av de sammenfattede resultater samt teorien har jeg kommet frem til at det spesielt er tre forhold som lærere bør fokusere på i arbeidet med å ivareta et godt psykologisk læringsmiljø for elevene. Disse er klasseledelse, å skape positive relasjoner til hver enkelt elev, og å bidra til å skape positive relasjoner elevene seg imellom. Nøkkelord: Psykologisk læringsmiljø, sosialisering, Bronfenbrenners økologiske sosialiseringsmodell, kroppsøvingslæreren, klasseledelse, lærer-elevrelasjon, elev-elevrelasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectidrettsfagnb_NO
dc.subjectpsykologisknb_NO
dc.subjectlæringsmiljønb_NO
dc.subjectkroppsøvingsfagnb_NO
dc.subjectsosialiseringnb_NO
dc.subjectBronfenbrennersnb_NO
dc.subjectøkologiskenb_NO
dc.subjectsosialiseringsmodellnb_NO
dc.subjectklasseledelsenb_NO
dc.subjectelev-elevrelasjonnb_NO
dc.subjectlærer-elevrelasjonnb_NO
dc.titlePsykologisk læringsmiljø i kroppsøvingsfagetnb_NO
dc.title.alternativeThe Psycological Learning Environment in Physical Educationnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330nb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record