Now showing items 13-16 of 16

  • Medarbeiderundersøkelsen: Et nyttig verktøy, eller tidstyv? 

   Thomsen, Ulrikke; Gruer Haakonsen, Thomas (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven er i utgangspunktet en studie om medarbeiderundersøkelser, og hvordan de gjennomføres i forhold til gitte oppskrifter på området. Vi hadde en mistanke om at ansatte ikke er godt nok representert i forarbeidet ...
  • Motivasjon og trivsel i arbeidslivet 

   Pettersen, Håkon. Kollerud, Herman (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven er et resultat av en treårig Bachelorgrad i Ledelse og Organisasjonsutvikling ved Høgskolen i Hedmark campus Rena. Den omhandler og utforsker temaene arbeidsmotivasjon og arbeidsmiljø, og hva som kjennetegner ...
  • Trivsel, ledelse og motivasjon ved sykehjem 

   Claussen, Joakim; Mohamud, Fahad M.; Barstad, Katrine (Bachelor thesis, 2017)
   I oppgaven vår tok vi for oss og forsket på temaene ledelse, trivsel og motivasjon. Formålet var å se i hvilken grad ledelse og trivsel påvirket motivasjonen til ansatte med følgende problemstilling: Hvordan påvirker trivsel ...
  • Varm eller kald fusjon? Hvordan opplever fagforeningsrepresentanter en fusjonsprosess når de er midt i den? 

   Løvlund, Christina; Fjellberg, Line (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg en fusjonsprosess mellom to høgskoler. Vår problemstilling er: «Hvordan opplever fagforeningsrepresentanter en fusjonsprosess når de er midt i den?» Dette har vi undersøkt gjennom to ...