Now showing items 15-16 of 16

  • Trivsel, ledelse og motivasjon ved sykehjem 

   Claussen, Joakim; Mohamud, Fahad M.; Barstad, Katrine (Bachelor thesis, 2017)
   I oppgaven vår tok vi for oss og forsket på temaene ledelse, trivsel og motivasjon. Formålet var å se i hvilken grad ledelse og trivsel påvirket motivasjonen til ansatte med følgende problemstilling: Hvordan påvirker trivsel ...
  • Varm eller kald fusjon? Hvordan opplever fagforeningsrepresentanter en fusjonsprosess når de er midt i den? 

   Løvlund, Christina; Fjellberg, Line (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg en fusjonsprosess mellom to høgskoler. Vår problemstilling er: «Hvordan opplever fagforeningsrepresentanter en fusjonsprosess når de er midt i den?» Dette har vi undersøkt gjennom to ...