• Kiwis kultur – medarbeidernes motivasjon? 

   Bakksjø, Chris S.; Relling, Erling Kristoffer L. (Bachelor thesis, 2015)
   Denne oppgaven er resultatet av en treårig bachelorgrad i Ledelse og organisasjonsutvikling ved Høgskolen i Hedmark campus Rena. Oppgaven tar for seg temaet arbeidsmotivasjon, der problemstillingen er: ”Hvordan kan ...
  • Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon 

   Nilsen, Ann Helen; Floor, Stine S. (Bachelor thesis, 2015)
   Vi er inne i en tid med stadig forandringer. Teknologien utvikler seg hele tiden, og det stilles høyere krav til de som leder det. Men hva med menneskene bak forandringene? Vi oversvømmes av oppskrifter på hvordan vi kan ...
  • Lederens håndtering av merkekrise 

   Mar, Natalie; Sharif Ardullahi Sharif Hassan, Anisa (Bachelor thesis, 2016)
   Håndtering av merkekrise har stadig blitt viktigere i dagens samfunn. Grunnen til dette er at flere bedrifter i de siste årene har blitt omtalt i media for en eller annen form for krise. For å kunne håndtere media og redde ...
  • Medarbeiderundersøkelsen: Et nyttig verktøy, eller tidstyv? 

   Thomsen, Ulrikke; Gruer Haakonsen, Thomas (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven er i utgangspunktet en studie om medarbeiderundersøkelser, og hvordan de gjennomføres i forhold til gitte oppskrifter på området. Vi hadde en mistanke om at ansatte ikke er godt nok representert i forarbeidet ...
  • Motivasjon og trivsel i arbeidslivet 

   Pettersen, Håkon. Kollerud, Herman (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven er et resultat av en treårig Bachelorgrad i Ledelse og Organisasjonsutvikling ved Høgskolen i Hedmark campus Rena. Den omhandler og utforsker temaene arbeidsmotivasjon og arbeidsmiljø, og hva som kjennetegner ...
  • Trivsel, ledelse og motivasjon ved sykehjem 

   Claussen, Joakim; Mohamud, Fahad M.; Barstad, Katrine (Bachelor thesis, 2017)
   I oppgaven vår tok vi for oss og forsket på temaene ledelse, trivsel og motivasjon. Formålet var å se i hvilken grad ledelse og trivsel påvirket motivasjonen til ansatte med følgende problemstilling: Hvordan påvirker trivsel ...
  • Varm eller kald fusjon? Hvordan opplever fagforeningsrepresentanter en fusjonsprosess når de er midt i den? 

   Løvlund, Christina; Fjellberg, Line (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg en fusjonsprosess mellom to høgskoler. Vår problemstilling er: «Hvordan opplever fagforeningsrepresentanter en fusjonsprosess når de er midt i den?» Dette har vi undersøkt gjennom to ...