Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRustad, Camilla
dc.date.accessioned2015-06-26T12:50:16Z
dc.date.available2015-06-26T12:50:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285833
dc.description.abstractHønsehirsa er ei sommerettårig plante i grasfamilien. Det er et av verdens største problemugras og har gjort sitt inntok i kornområdene i Norge siden starten på 2000-tallet. Utbredelsen i Norge bare øker og denne oppgaven ser på hvilke forhold planta trives under og hvilke forebyggende og bekjempende tiltak en kan bruke for å hindre spredning i den norske kornproduksjonen. Hønsehirsa viser seg å være ei plante som trives veldig godt på nitrogenrik og fuktig jord i full sol. Den er ikke kravstor til jordtype og vokser i et stort spekter av pH-skalaen. Frøene er spiretrege og det kreves en jordtemperatur på 15oC for at den skal spire. Hønsehirsa sin evne til å tilpasse seg vokseplassen gjør at den kan overleve og reprodusere seg i et stort spekter av ulike klimatyper. Ved forebygging av spredning og bekjempelse av hønsehirse er det mange ulike tiltak en kan ta i bruk. Tiltak som vekstskifte, gjenlegg, slått, håndluking, brenning, kjøremønster, renhold av maskiner, drenering, brakking, jordbearbeiding, tidspunkt for jordbearbeiding og sprøyting har alle en forebyggende eller bekjempende effekt på hønsehirsa. Ved forekomst av hønsehirse er det viktig å ta i bruk integrert plantevern, en er avhengig av å kombinere de ulike tiltakene og benytte de midlene en kan for å forebygge og bekjempe spredning. Denne planta kan relativt hurtig etablere seg svært godt på et jorde og gi deg som bonde et skikkelig hodebry. Det er derfor ikke uten grunn at det i fagmiljøer blir sagt at hønsehirsa er et verre ugras enn floghavre. Hønsehirsa viser seg å være ei vanskelig plante å bekjempe, og en er avhengig av at både bønder og myndigheter tar dette ugraset på alvor.nb_NO
dc.description.abstractBarnyardgrass is a summer annual plant that belong to the grass family. It’s one of the world’s worst weeds and has made it’s entrance into the grainfields of Norway since the beginning of year 2000. It keeps on spreading in the Norwegian nature and this bachelor paper takes a look on what kind of enviroments the plant thrive in, and what kind of actions we can do to prevent it from spreading furter in the Norwegian grainproduction. Barnyardgrass turns out to be a plant that thrive on moist soil with a high nitrogen content in full sunlight. It can grow on basicly any kind of soil, and it’s not demanding when it comes to pH level. The seeds are dormant and demand a soil temperature up against 15oC to germinate. The barnyardgrass’ ability to adapt to the enviroment where it’s growing makes it able to survive and reproduce in a large variety of climates. When preventing barnyardgrass from spreading there’s alot of different actions you can do. These actions are vegetative rotations, etablisment with grass, haymaking, handweeding, burning of old plant material, driving pattern, clean farm equipment, drainage, fallow soil, soil management, time of soil management and treatment with herbicides and they all have a preventive effect on the spreading of barnyardgrass in the norwegian grainproduction. Barnyardgrass can establish itself rapidly on a new fields and will give you as a farmer a real headache. It’s not without reason that it’s beeing called a worse weed than wild-oat. Barnyardgrass turns out to be a difficult weed to fight, both preventive and directly, and and we are dependant on that both farmers and the goverment takes this weed seariously.
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleHønsehirse : et nytt problemugras i norsk kornproduksjon - biologi og tiltaknb_NO
dc.title.alternativeBarnyardgrass : a new problematic weed in the Norwegian grainproduction - biology and how to prevent it from spreadingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber36 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel