Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPaulsen, Ada Linnea
dc.contributor.authorHanssen, Kine Madeleine
dc.date.accessioned2015-08-24T11:53:59Z
dc.date.available2015-08-24T11:53:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297901
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Anorexia nervosa er den mest omtalte spiseforstyrrelsen, og ifølge Folkehelseinstituttet (2014) vil 50 000 norske kvinner til en hver tid ha en spiseforstyrrelse, og av disse vil 2700 kvinner ha anoreksi. Hensikt: Vi ønsker med vår oppgave å rette fokuset relasjon mellom sykepleier og pasient på en medisinsk sengepost, og som danner grunnlaget for et godt og gjensidig samarbeid. Hovedfokuset vil være å bidra til et godt sykepleier-pasient forhold for å gi pasienten håp, økt livskvalitet og selvfølelse for videre behandling. Metode: Oppgaven er et litteraturstudie som er basert på pensumlitteratur, selvvalgt litteratur og forskningsartikler som er funnet på British Nursing Index, Cinahl og PubMed. Resultat: Funnene viser at en kombinasjon av tillit, trygghet, kommunikasjon og kunnskap er det som skal til for å lykkes med å skape en god relasjon til en ung jente med anoreksi på en medisinsk sengepost. Det er av stor betydning å ha en primærsykepleier å forholde seg til, da det er viktig med kontinuitet og regelmessighet. Det har også vist seg å være en del utfordringer for sykepleieren i møte med denne pasientgruppen. Konklusjon: Hovedmålet med å skape en god relasjon er at pasienten kan bli behandlingsklar. Det alle må huske på er at alle individer er unike og opplever sykdom og smerte individuelt, og skal respekteres uansett. Som sykepleier er det viktig å ha gode faglige kunnskaper og ferdigheter innen relasjonsbygging.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectrelasjonsbyggingnb_NO
dc.subjectSpiseforstyrrelsernb_NO
dc.titleSult som styrke og kontrollnb_NO
dc.title.alternativeHunger as strength and controlnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber42nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel