Show simple item record

dc.contributor.authorMoen, Kjersti Mordal
dc.contributor.authorWestlie, Knut
dc.contributor.authorBrattli, Vidar Hammer
dc.contributor.authorBjørke, Lars
dc.contributor.authorVaktskjold, Arild
dc.date.accessioned2015-09-18T10:17:06Z
dc.date.available2015-09-18T10:17:06Z
dc.date.issued2015-09-18
dc.identifier.isbn978-82-7671-965-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/300725
dc.description.abstractStudien er en surveyundersøkelse i Elverumskolen som omfatter elever (N=751), lærere (N=57) og skoleledere (N=14) og deres opplevelse av kroppsøvingsfaget. Studien viser at de fleste elevene liker seg godt på skolen og kroppsøvingsfaget, men dette avtar med økende alder. Gutter liker kroppsøvingsfaget bedre enn jenter. Innholdet i undervisningen har mye fokus på ballspill og grunntrening. Dans og moderne aktiviteter får liten plass. Instruksjonsmetoden dominerer. Studien finner utfordringer knyttet til garderobesituasjonen, særlig bråk og tidsbruk. Lærerne har kunnskap om læreplanen i kroppsøving, og bruker den i langtidsplanlegging. Lokale læreplaner mangler på en del skoler, særlig på barnetrinnet. I vurderingsarbeidet vektlegges innsats og fysiske tester. Grunnleggende ferdigheter er ikke tydelig i kroppsøvingsundervisningen. Studien peker dermed ut to relevante områder for videreutvikling av kroppsøvingsfaget; innhold i kroppsøvingsundervisningen og realisering av styrende dokumenter. Studien kan bidra til at lærere identifiserer aktuelle utfordringer i sin lærerhverdag med tanke på utvikling av fremtidige aksjonsforskningsprosjekter i kroppsøving i Elverumskolen.nb_NO
dc.description.abstractThis is a survey study in Elverum primary and secondary school, involving students (N = 751), teachers (N = 57) and school leaders (N = 14) and their experience of physical education (PE). The study shows that most students like being at school, and like PE very well, however this decreases with increasing age. Boys like PE better than girls. The contents in PE focuses on ball games and basic training. Dance and modern sports get little space. Instruction method dominates the subject. The study finds challenges related to wardrobe situation, particularly about noise and use of time. Teachers have knowledge of the PE curriculum, and use it in long-term planning. Local curricula are scarce, especially in primary schools. Effort and physical tests dominates the assessment process of the student. Basic skills are not evident in PE teaching. Based on this the study points out two relevant areas for further development of PE; content in PE and the realization of formalities. The study can help teachers identify current challenges in their daily lives as PE teachers for the development of future action research in PE in Elverum.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;2/15
dc.subjectallsidighetnb_NO
dc.subjectlæreplannb_NO
dc.subjectundervisningspraksisnb_NO
dc.subjectvurderingnb_NO
dc.subjectgrunnleggende ferdigheternb_NO
dc.subjectgarderobesituasjonnb_NO
dc.titleKroppsøving i Elverumskolen. En kartleggingsstudie av elever, lærere og skolelederes opplevelse av kroppsøvingsfaget i grunnskolennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber82nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record