Total Visits

Views
Når ambisjon møter tradisjon: En nasjonal kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget i grunnskolen (5.–10. trinn)4614
Å sitte stille i båten. En kvalitativ studie av hvordan fryktkultur beskrives og oppleves i politiet - og hva fører den til?3863
Prinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning – Telemark fylke3338
Det må være rom for begge deler. Forskningsarbeid – med rom for alle og blikk for den enkelte3107
Unge lesere – fire artikler2915
Diabetes type 2 – Sykepleierens veiledende rolle2825
Barn som pårørende2758
Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena: En artikkelsamling om forsknings- og utviklingsarbeid i 17 barnehager i Hedmark2652
Den gode relasjon2633
Spesialundervisningens forutsetninger, innsatser og resultater2605