• "Mitt hjerte har ikke demens" 

      Baanrud, Tina Kristin; Fløter, Nina (Bachelor thesis, 2014)
      Denne bachelor oppgaven handler om hvordan sykepleiere kan utføre personsentrert omsorg til pasienter med demens. Vi har bygget opp oppgaven vår på en fiktiv case som handler om en dame på 73 år med Alzheimer sykdom som ...