• The Influence of Competitive Co-Action on Kata Performance 

  Thomas, Sion; Lugo, Ricardo; Channon, Alex; Spence, Alan (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  Social facilitation is a phenomenon that can help explain performance outcomes in competitive sports. Previous research has shown that performing in the presence of others may increase physiological arousal and that ...
 • Assistent i BPA-ordningen: Med lua i hånda? 

  Syljeset Skurdal, Gine; Enger, Per Ingar (Master thesis, 2019)
  Assistenter i BPA-ordningen kan være en gruppe som har utfordrende arbeidsforhold. Regelen er et ansettelsesforhold i en organisasjon eller kommune, men i hovedsak finnes det et ledd imellom, i form av bruker selv, eller ...
 • Elg i ulverevir: predasjon og elgjakt. Utredning om ulv og elg del 2 

  Zimmermann, Barbara; Wikenros, Camilla; Sand, Håkan; Eriksen, Ane; Wabakken, Petter (Skriftserien;23/2019, Research report, 2019)
  I Skandinavia er ulvebestanden regulert av jakt. Dette medfører at ulvens påvirkning på byttedyrbestandene begrenses sammenlignet med uregulerte rovviltbestander og hovedsakelig konsentreres til områder med stasjonære, ...
 • Tildelt, sett og felt elg i forhold til ulveforekomst i Norge og Sverige. Utredning om ulv og elg del 1 

  Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Sand, Håkan; Månsson, Johan; Maartmann, Erling; Eriksen, Ane; Wabakken, Petter (Skriftserien;22/2019, Research report, 2019)
  Predasjon fra store rovdyr og jakt er de to viktigste faktorene som styrer dynamikken i mange hjorteviltpopulasjoner verden over. Gjenetableringen av ulv på den skandinaviske halvøya har møtt hard motstand fra mange hold, ...
 • Predasjonsmønster hos enslige ulver og ulver på vandring. Utredning om ulv og elg del 3 

  Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Eriksen, Ane; Holen, Frode; Wabakken, Petter (Skriftserien;24/2019, Research report, 2019)
  Ulven er et sosialt rovdyr, og den største andelen (oftest 80-90%) av bestanden lever i flokker eller par innenfor avgrensede revir som aktivt forsvares mot artsfrender. I tillegg består en ulvebestand av enslige ulver som ...

View more