• Folkehelse og levekår i Oppland: Resultater fra folkehelseundersøkelsen 2018 

  Alnes, Per Kristian; Kårstein, Asbjørn; Lundhaug, Kristine (Skriftserien;19/2019, Research report, 2019)
  Østlandsforskning har i 2018/19 gjennomført en stor folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland. Sist det ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i fylket var i 2013/14. Bakgrunnen for undersøkelsen i 2018/19 er at ...
 • Verdier som grunnlag for karriereveiledning 

  Sandlie, Lars (Master thesis, 2018)
  Denne kvalitative dokumentanalysen tar sikte på å undersøke hvilke verdimessige spenninger i synet på karriereveiledning som kommer til uttrykk i NOU 2016:7 - Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn. ...
 • To karrierer i ung alder 

  Slåtto, Anette Vaage (Master thesis, 2018)
  Jeg har gjennomført et kvalitativt forskningsprosjekt hvor jeg undersøkte hvordan fem toppidrettsungdom kombinerer en idretts- og skolekarriere. Hvilke ferdigheter utvikler de for å mestre to karrierer i ung alder, og ...
 • Hvordan oppleves det for minoritetselever som mangler skolegang å velge videregående utdanning? 

  Slettebø, Gro-Anette Juul (Master thesis, 2018)
  Hensikten med denne masteroppgaven har vært å finne ut av hvordan elever med minoritetsbakgrunn, og manglende skolegang, opplever den prosessen de må gjennom når de skal søke på videregående skole. Jeg var også nysgjerrig ...
 • Karrierekompetanselæring i ungdomsskolen 

  Lafton, Silje Strand (Master thesis, 2018)
  Denne studien har hatt til hensikt å utforske hvordan et samarbeid mellom skole og arbeidsliv kan være med å bidra til å utvikle karrierekompetanser hos elever i ungdomsskolen. Viktige fokusområder har vært struktur i ...

View more