• Det er deg det handler om! 

      Busk, Malene; Bakken, Åse (Bachelor thesis, 2016)
      Tittel: Det er meg det handler om! Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse de etiske utfordringene vi kan stå i da vi skal arbeide med pasienter i den terminale fasen. Som sykepleiere vil vi måtte stå etiske dilemmaer ...