• Kostholdsvaner i videregående skole 

      Claussen, Aksel (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstillinger: Hovedproblemstilling: Hvilke kostholdsvaner har elever i videregående skole på studiespesialiserende linje på 1. trinn? Metode: Oppgaven er utarbeidet gjennom kvantitativ spørreundersøkelse. Utvalget ...