• Tilnærmingens kunst 

      Collin, Eva Christina; Hagen, Rakel (Bachelor thesis, 2014)
      Tittel: Tilnærmingens kunst, skisserer problemområdet sykepleieren kan stå i en travel sykehushverdag. Bakgrunn for oppgaven: Tillit mellom sykepleier og pasient er en grunnleggende forutsetning for ett godt sykepleieforløp ...