• Et forsvar i endring 

      Dahl, Thomas; Meling, Eldar (Master thesis, 2023)
      Vi har i oppgaven sett på endringene implementert i ny ordning for militært tilsatte (OMT). Formålet har vært å forsøke å avklare om det har skjedd endringer i Forsvaret som High Reliability Organization. I tillegg har vi ...