• Kontrollutvalget som prinsipal 

      Dahl Aannerød, Anita (Master thesis, 2019)
      Kontrollutvalget er et folkevalgt utvalg, og en viktig del av lokaldemokratiet, fordi de kontrollerer på vegne av sitt kommunestyre. Kontrollutvalgene rapporterer/innstiller direkte til kommunestyret. Kontrollutvalget er ...