• Butikk eller pedagogikk? : En studie av store private barnehagekjeder i Norge. 

      Dahle, Hanne Fehn (Ph.d.-avhandling i barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling;20, Doctoral thesis, 2020)
      Denne avhandlingen er, med sitt fokus på større private barnehagekjeder, et bidrag til kunnskapsutviklingen om barnehagepedagogikk og nye eierstrukturer i barnehagesektoren. Avhandlingens hovedproblemstilling er: Ivaretar ...