• Trommer i moderne metal 

      Øien, Oliver Møystad; Dahlström, Andreas Emanuel (Bachelor thesis, 2015)
      I denne bacheloroppgaven redegjøres det for den lange og kompliserte trommeproduksjonsprosessen i sjangeren moderne metal til produksjonen The Institution av bandet Vigil. Oppgaven innledes av en teoretisk del hvor det ...