• Tilliten verdig 

      Kjernmoen, Marit Stubsjøen; Dalen, Hanne (Bachelor thesis, 2013)
      Problemstilling: Hvilke faktorer har betydning for at vi som sykepleiere kan bidra til å opprette et tillitsforhold til rusmisbrukeren i tverrfaglig spesialisert rusbehandling? Metode: Vi har brukt litteraturstudie som ...