• Samarbeid mellom skole og hjem i Namibia 

      Dalløkken, Kristin Paulsen (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: I denne oppgaven kan du lese om hvordan hjem-skole samarbeidet fungerer på en praksisskole i Namibia. Det blir lagt fram teori som står bak dette temaet i Norge, og noen sammenligninger blir dratt mellom landene ...