• Handlingskompetanse for bærekraftig utvikling 

      Fagerli, Maiken (Master thesis, 2023)
      Det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling har fått en sentral plass i Overordnet del og læreplanen for naturfag i LK20. Med ny læreplan har det også kommet nye lærebøker i naturfag. Formålet med denne masteroppgaven ...