• Fysisk aktivitet - et verktøy i behandlingen av depresjon? 

      Fuglesteg, Evy Marlene (Bachelor thesis, 2013)
      Hensikt Å vurdere i hvilken grad fysisk aktivitet kan brukes i behandlingen av depresjon hos voksne. Depresjon er en byrde og medfører store kostnader både på individ-og samfunnsnivå. På bakgrunn av dette trenger man finne ...