• Læreren som fondsforvalter 

      Furulund, Jon Reidar (Master thesis, 2019)
      Norsk: Denne mastergradsoppgaven i tilpasset opplæring har hatt som mål å undersøke hvordan lærere som benytter hjemmebesøk som praksis opplever at dette gir innsikt i elevenes kunnskaps- og identitetsressurser og hvilken ...