• Hvordan vinne frem i konkurransen om kunden? 

      Moen, Silje Marie; Gangsø, Grete (Fordypningsoppgave, 2016)
      Vi ønsker gjennom vår oppgave å belyse hvilke faktorer som spiller inn ved boligselgerens valg av eiendomsmegler. Vi vil derfor gjøre rede for disse ulike faktorene, samt drøfte hvordan eiendomsmegler kan utføre sitt arbeid ...