• Interaksjonen mellom styringsverktøy i en dynamisk virksomhetsstyring 

      Grønvold, Karoline; Karlsen, Siv-Birgit (Master thesis, 2018)
      Det har skjedd en stor utvikling innen virksomhetsstyring de seneste tiårene. Endringstakten i omgivelsene har økt, noe som har ført til en økt behov for dynamikk og en helhetlig tenking. Det er behov for styringssystemer ...