• Den gode relasjon 

      Granberg, Janny Marie; Berg, Benedicte (Bachelor thesis, 2013)
      Nøkkelord: Relasjon, kommunikasjon, hjemmeboende, demenssykdom, eldre, kunnskap, kjennskap og hjemmesykepleie. Bakgrunn: Vi har begge praksiserfaring innenfor temaet og har selv erfart tidspresset, mangelen på kunnskap ...