• Fremtidig skogplanteproduksjon i mikrobrett 

      Grande, Erlend (Bachelor thesis, 2019)
      Produksjon av skogplanter har i lang historie vært viktig i det norske skogbruket. Regjeringa ønsker i statsbudsjettet for 2019 å fortsatt gi tilskudd til tettere planting, samt å gi støtte til skogplanteforedling som et ...