• Livsmestring, på liv eller død. En dekonstruksjon. 

      Gravdal, Monica (Master thesis, 2018)
      Dette er et avsluttende arbeid, en masteroppgave, i disiplinen rådgivning og endring, i faget spesialpedagogikk tatt ved Høgskolen i Lillehammer. Teksten er en filosofisk tilnærming og en slags begrepsanalyse av ordet ...